Album ảnh

Tinh hoa làng đúc đồng Đại Bái

Tinh hoa làng đúc đồng Đại Bái

Làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái, còn gọi làng “Bưởi Nồi” thuộc xã Đại Bái, huyện Gia Bình (Bắc Ninh).