Giáo dục

Hải Dương hoàn thành xét thăng hạng giáo viên trước ngày 31/5

HV 25/04/2024 13:00

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh năm 2024.

00:00

xet-thang-hang.jpg
Giờ học của cô, trò Trường Mầm non Bình Minh ở TP Hải Dương (ảnh minh họa)

Theo Sở Nội vụ, sau nhiều năm, năm 2024 tỉnh Hải Dương mới tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên.

Đối tượng dự xét thăng hạng gồm: Cán bộ quản lý, giáo viên đã được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; giáo viên đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương có khả năng đảm nhiệm hoặc làm việc ở vị trí công tác phù hợp chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên ở hạng cao hơn liền kề theo quy định tương ứng với mỗi cấp học.

Việc xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo tỉ lệ % số viên chức giữ chức danh nghề nghiệp trên tổng số biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao của từng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Cụ thể, chức danh nghề nghiệp hạng I tối đa không quá 10%; chức danh nghề nghiệp hạng II tối đa không quá 50%.

Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên nhằm lựa chọn được đội ngũ giáo viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp. Bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu chức danh nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp và phù hợp quy định hiện hành về quản lý viên chức. Động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Thời gian thực hiện xét thăng hạng hoàn thành trước 31/5.
Cụ thể, viên chức nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp về cơ sở giáo dục công lập trước 17 giờ ngày 26/4.
Các cơ sở giáo dục công lập rà soát hồ sơ, xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo tỉ lệ % số viên chức giữ chức danh nghề nghiệp trên tổng số biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao; nộp danh sách cử viên chức dự xét thăng hạng và hồ sơ cá nhân của viên chức đủ điều kiện dự xét thăng hạng về UBND các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 4/5/2024.
Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi văn bản cử viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2024 về Hội đồng xét thăng hạng (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/5.
Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Ban Thẩm định hồ sơ tiến hành thẩm định, chấm điểm hồ sơ, bàn giao kết quả cho Thư ký Hội đồng xét thăng hạng tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét thăng hạng; Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng, niêm yết công khai và gửi kết quả xét thăng hạng đến giáo viên dự xét.
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2024, Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng theo quy định.

HV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương hoàn thành xét thăng hạng giáo viên trước ngày 31/5
    ss