Thứ Sáu, 15.11.2019 - 20:32:12

Giải quyết kiến nghị của cử tri phải thực chất, tránh hình thức

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu lãnh đạo TP Hải Dương và cơ quan chuyên môn tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri phải thực chất, đúng quy trình, tránh hình thức.