Thứ Sáu, 09.06.2023 - 10:19:42

[Audio] Chuyển biến từ môi trường đầu tư, kinh doanh

Thời gian qua, nhờ nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Hải Dương đã có những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.