Thứ Hai, 25.05.2020 - 12:40:02

Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương chuẩn bị tốt hơn nữa để Đại hội Đảng bộ thành phố thực sự xứng tầm đại hội điểm của tỉnh.