Thứ Năm, 18.07.2019 - 14:48:49

TP Hải Dương thay "áo" mới

Để chuẩn bị cho sự kiện TP Hải Dương mở rộng được công nhận là đô thị loại I, kỷ niệm 215 năm khởi lập Thành Đông và 65 năm giải phóng thành phố, TP Hải Dương đang khẩn trương chỉnh trang đô thị.

Kinh tế - Tiêu dùng

Ngành điện sáp nhập 3 đơn vị trực thuộc

Ngành điện sáp nhập 3 đơn vị trực thuộc

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đã sáp nhập Xí nghiệp Xây lắp điện lực Hải Dương, Trung tâm Thí nghiệm điện và Trung tâm Tư vấn thiết kế điện lực Hải Dương thành Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Hải Dương.