Thứ Năm, 11.08.2022 - 14:49:27

[Audio] Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022

Sáng 11.8, sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, trí tuệ, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.