Thứ Hai, 27.06.2022 - 00:02:16

Người dân Duy Tân chung sức xây dựng đô thị văn minh

Ngay sau khi chuyển từ chính quyền nông thôn sang đô thị, cấp uỷ, chính quyền phường Duy Tân (Kinh Môn) không ngừng quan tâm, ưu tiên các nguồn lực chỉnh trang đô thị, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.