Thứ Năm, 06.08.2020 - 04:49:30

Phát triển nuôi thủy sản theo hướng bền vững

Xác định nuôi thủy sản là lĩnh vực thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua, huyện Thanh Miện đã thực hiện nhiều giải pháp để phát triển bền vững nghề này.