Thứ Sáu, 20.05.2022 - 09:04:45

Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: "Tập trung hơn nữa trong việc học tập, làm theo gương Bác"

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: "Tập trung hơn nữa trong việc học tập, làm theo gương Bác"

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.