Chủ Nhật, 12.07.2020 - 18:46:18

Nan giải chăm sóc vải

Vụ vải năm nay tiêu thụ thuận lợi nhưng chất lượng quả vải Hải Dương lại không được đánh giá cao một phần nguyên nhân do nông dân chưa chú tâm đến "sức khỏe" của cây vải sau mỗi vụ thu hoạch.