Chủ Nhật, 29.11.2020 - 07:03:01

Sắc hoa Phù Liễn

Phù Liễn được công nhận là làng nghề đầu tiên trong tỉnh về trồng hoa, cây cảnh. Trong khi nhiều làng nghề đang mai một thì nơi đây lại có sức vươn mạnh mẽ, đời sống người dân ngày càng ấm no.