Thứ Năm, 06.10.2022 - 06:59:01

Ứng dụng chuyển đổi số phục vụ Đại hội Đoàn

Công tác chuẩn bị, phục vụ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027 tại Hải Dương chủ yếu diễn ra trên nền tảng số, mạng xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên.