Thứ Tư, 17.08.2022 - 14:48:41

Xã hội

Giá như... đồng bộ

Giá như... đồng bộ

Thành phố mà hết ngập thì tốt rồi. Nhưng giá như họ quy hoạch, làm các công trình, dự án một cách đồng bộ thì có phải tiết kiệm được công sức, tiền bạc, mà tôi với ông cũng không phải chịu nóng thế này.