Những hình ảnh đặc sắc ở Kiếp Bạc

TUẤN ANH - 29/09/2023 - 06:00
Đền Kiếp Bạc (TP Chí Linh) là địa danh nổi tiếng, có giá trị lịch sử, văn hóa, gắn với đời sống tâm linh của hàng triệu người dân đất Việt. Sau đây là những hình ảnh tư liệu quý về đền Kiếp Bạc từ thời Pháp thuộc cho tới ngày nay.