Về Vũ Xá xem người già, trẻ nhỏ chơi pháo đất

NGUYỄN THẢO-HỮU HÙNG - 04/03/2024 - 20:53
Thú chơi pháo đất đã làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, trong đó có nhiều người già, trẻ em ở thôn Vũ Xá, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương).