Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Hải Dương quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

PHONG TUYẾT - THÀNH CHUNG - 30/09/2023 - 11:06
Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (kỳ họp chuyên đề) đã bế mạc, thông qua 15 nghị quyết.