Phim

Đồng chí Sao Đỏ Nguyễn Lương Bằng

HÃNG PHIM TÀI LIỆU VÀ KHOA HỌC TRUNG ƯƠNG - 02/04/2024 - 09:19
Bộ phim tài liệu được sản xuất nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024).
ss