[Đồ họa] Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay có gì đặc sắc?

Sau 3 năm tổ chức rút gọn do dịch Covid-19, năm nay Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức trở lại với đầy đủ phần lễ và phần hội, gồm các nghi lễ truyền thống và những hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc.

Tin mới nhất