Thứ Hai, 09.12.2019 - 22:52:47

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với quy định nêu gương

Đoàn Kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư Trung ương đã công bố dự thảo kết luận cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).