Thứ Tư, 22.05.2019 - 08:14:21

Pháp luật

Cầu An Thái lại bị hư hỏng do tàu đâm va

Cầu An Thái lại bị hư hỏng do tàu đâm va

Vụ va chạm làm vỡ đầu dầm tại gối kê khung T nhịp 5; vỡ đầu dầm chữ I bê tông cốt thép dự ứng lực 24 m; vỡ phần bê tông lan can giữa nhịp 5 và vỡ bê tông trụ T4...