Thứ Ba, 04.08.2020 - 23:35:17

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành GDĐT phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác tổ chức, bảo đảm phòng chống dịch để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, thành công.