Chủ Nhật, 17.01.2021 - 19:40:52

Hội nghị Trung ương 15 khóa XII: Hoàn tất việc chuẩn bị Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị thành công rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng cơ bản được hoàn tất theo đúng kế hoạch đề ra.