Thứ Sáu, 15.12.2017 - 23:08:02

Người thầy đặc biệt

Vốn đam mê nghề dạy học nên khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Kiểm ở thôn Vũ Xá, xã Thất Hùng (Kinh Môn) đã miệt mài với phấn trắng, bảng đen, giảng dạy cho bao thế hệ học trò trong thôn.