Thứ Sáu, 20.04.2018 - 23:29:51

Giải pháp nào để nâng cao chỉ số PCI?

Chiều 20.4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để nghe báo cáo về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).