Thứ Hai, 21.06.2021 - 14:31:31

Tăng tốc để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Sáng 21.6, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.