Thứ Tư, 14.04.2021 - 02:53:54

Tạo đột phá trong thu ngân sách để phục vụ đầu tư phát triển

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành thuế tiếp tục xác định nguồn thu từ các doanh nghiệp là quan trọng, bền vững; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thời sự

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ vừa giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính; 2 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.