Thứ Sáu, 20.09.2019 - 23:30:15

Tập trung cao trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn lưu ý trong quý IV và thời gian tiếp theo, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, các cơ quan phải tập trung với quyết tâm cao.