Thứ Ba, 27.10.2020 - 21:32:18

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, chiều 27.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.