Thứ Năm, 16.07.2020 - 10:19:53

TP Hải Dương: Tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu đạt thấp

6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tiêm chủng có thành phần bạch hầu của TP Hải Dương mới đạt 48,6%, thấp hơn 1,4% so với chỉ tiêu. Trẻ được tiêm chủng chủ yếu là vaccine 5 trong 1 có thành phần bạch hầu.