Thứ Hai, 26.07.2021 - 12:13:27

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Chủ tịch nước

Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Chủ tịch nước khóa XV.