Thứ Ba, 18.02.2020 - 02:22:17

HĐND các cấp chủ động tham gia hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

​Chiều 17.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.