Chủ Nhật, 23.02.2020 - 11:59:49

Vi phạm làm nhà trên đất rừng ở Chí Linh

Một số hộ ở TP Chí Linh đã làm nhà trên đất rừng được giao để... tiện cho sản xuất. Mặc dù vi phạm đã rõ nhưng việc xử lý các trường hợp này đang gặp không ít khó khăn.