Thứ Ba, 16.07.2019 - 13:33:50

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở Cẩm Giàng: Nhân dân đồng thuận

Ban đầu nhiều người dân các địa phương phải sáp nhập ở Cẩm Giàng không đồng tình vì nhiều lý do. Nhưng nhờ tích cực tuyên truyền nên đến nay gần 93% cử tri đã đồng thuận.