Thứ Tư, 12.08.2020 - 13:31:17

Hải Dương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch COVID-19

Hai địa phương trên chỉ đạo tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, không được phục vụ tại chỗ, chỉ cho bán mang về; xử phạt người không đeo khẩu trang khi ra đường và ở nơi công cộng.