Thứ Tư, 12.08.2020 - 21:58:29

Xây dựng chiến lược chống dịch hiệu quả cả về kinh tế và y tế

Thủ tướng đề nghị từng địa phương xây dựng một chiến lược chống dịch bệnh hiệu quả cả về kinh tế và y tế; đánh giá mức độ rủi ro từng khu vực trong một địa phương, không nhất thiết phong tỏa toàn bộ.