Thứ Năm, 19.07.2018 - 21:57:43

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế vì người bệnh

Từ ngày 15.7, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã áp dụng giá dịch vụ y tế mới theo Thông tư 15 của Bộ Y tế thay thế một số giá dịch vụ y tế của Thông tư 37 trước đây.