Thứ Năm, 21.11.2019 - 20:47:41

Bế mạc Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Chiều 21.11, sau nửa ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.