Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh: Giáo dục bằng kỷ luật

Làm tốt công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh sẽ góp phần tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất tốt nhất cho học sinh và từng bước xây dựng trường học hạnh phúc.

Tin mới nhất

Lao động - Việc làm

Gia Lộc: Giảm 3 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn

Gia Lộc: Giảm 3 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn

Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Gia Lộc đã phối hợp tổ chức 5 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 175 lao động nông thôn, giảm 3 lớp so với cùng kỳ năm 2019.

Giáo dục - Tuyển sinh

Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh: Giáo dục bằng kỷ luật

Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh: Giáo dục bằng kỷ luật

Làm tốt công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh sẽ góp phần tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất tốt nhất cho học sinh và từng bước xây dựng trường học hạnh phúc.