Tin tức

Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

HOÀNG BIÊN-THÀNH CHUNG 08/05/2024 18:16

Chiều 8/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an cùng Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Trích phát biểu của đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tại buổi làm việc
dsc_7805(1).jpg
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cùng dự làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Công an kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tỉnh Hải Dương năm 2023, quý I/2024.

dsc_7670(1).jpg
Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự buổi làm việc đã thông tin, trao đổi về một số đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Hải Dương đề nghị đồng chí Bộ trưởng Công an và Đoàn công tác quan tâm, lựa chọn Hải Dương làm điểm để thực hiện một trong các nhiệm vụ của “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06); hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong quá trình thực hiện chuyển đổi số gắn với triển khai Đề án 06.

Hải Dương cũng đề nghị Bộ Công an hỗ trợ tỉnh giải quyết tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; tiếp tục bố trí lực lượng, chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường; xử lý nghiêm và kịp thời đối với các hành vi vi phạm. Quan tâm, chỉ đạo nghiên cứu, có giải pháp hướng dẫn địa phương thực hiện quy định về quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương…

dsc_7715(1).jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại buổi làm việc

Bộ Công an tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các lực lượng chức năng của bộ hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Hải Dương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, bến bãi, môi trường, khu công nghiệp, đầu tư nước ngoài; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các quốc lộ, đặc biệt là quốc lộ 5.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, chức mừng những kết quả Hải Dương đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm đánh giá trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, song Hải Dương đã đạt được những kết quả rất đáng mừng; nhiều chỉ tiêu phát triển đứng tốp đầu khu vực và cả nước. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Hải Dương cũng là tỉnh đi đầu cả nước trong thực hiện Đề án 06. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có nhiều kết quả tích cực.

dsc_7663(1).jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc buổi làm việc

Đại tướng Tô Lâm lưu ý Hải Dương cần tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục những hạn chế đã chỉ ra là: Năng lực lãnh đạo của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu; một số đảng viên chưa làm tốt công tác nêu gương, phát huy vai trò đảng viên; một số dự án dân cư, đô thị triển khai chậm; cơ sở hạ tầng xã hội còn thiếu, nhất là ở một số khu vực đông dân cư, khu, cụm công nghiệp, nông thôn...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần đánh giá, dự báo đúng tình hình chung; xác định chính xác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thực hiện tốt các giải pháp, phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, nhất là mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương. Coi trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để đủ sức lãnh đạo Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới...

Hải Dương cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để thực hiện tốt Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Coi trọng liên kết vùng, tạo động lực phát triển, xây dựng Hải Dương phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Để phát triển bền vững, Hải Dương cần quan tâm hơn nữa giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, giảm nghèo bền vững; quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

dsc_7757(1).jpg
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu làm rõ một số kết quả bảo đảm an ninh trật tự trong tỉnh Hải Dương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bám sát những chủ trương, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác bảo đảm an ninh-quốc phòng, giữ vững ổn định xã hội; chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã hội không có tội phạm. Công an tỉnh Hải Dương cần nghiên cứu, tham mưu xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh chủ trì thực hiện tốt hơn nữa Đề án 06 để tạo động lực mới phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương...

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng giao lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an giải đáp những kiến nghị và tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Hải Dương làm tốt công tác phòng chống tội phạm để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; giải quyết tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn và thực hiện tốt hơn nữa Đề án 06...

dsc_7726(1).jpg
Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Công an Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, mong muốn và chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để xây dựng tỉnh nhà phát triển theo hướng hiện đại, sớm trở thành tỉnh dẫn đầu trong khu vực, góp phần vào phát triển đất nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng Công an Tô Lâm và sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị Bộ Công an đối với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng lực lượng công an và bảo đảm an ninh-quốc phòng của Hải Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tiếp thu toàn bộ chỉ đạo, gợi ý của đồng chí Bộ trưởng Công an. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ đồng chí Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo, quyết tâm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

dsc_3357(1).jpg
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng đồng chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm bức tranh thêu Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng mong rằng Hải Dương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Công an, cá nhân Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Công an để Hải Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2023 và quý I/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, trực tiếp, sâu sát và linh hoạt; lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp chủ động, quyết tâm, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.
Năm 2023, Hải Dương được xếp vào nhóm các địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội (hoàn thành 13/15 chỉ tiêu đề ra). Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 184.000 tỷ đồng, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,16%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.950 USD, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố của cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 22.067 tỷ đồng, tăng 25% so với dự toán. Thu hút đầu tư tăng vượt bậc về vốn đăng ký, trong đó đầu tư nước ngoài đạt trên 1,1 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần so với năm 2022. Hải Dương đã công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khẩn trương triển khai thực hiện…
Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, Hải Dương cũng làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực.
Năm 2023, Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương được đánh giá, công nhận xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Quý I/2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) của Hải Dương ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm 2023, đứng thứ 6 cả nước, thứ 2 khu vực đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách đạt 7.191 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 72,7 triệu USD.
Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh được duy trì tốt, ổn định. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu (năm 2023 giảm 6,5% so với năm 2022; quý I/2024 giảm 34,7% so với quý I/2023).
Thời gian tới, Hải Dương sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tiến độ. Thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số, thực hiện chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06. Tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Hải Dương cũng sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Đề án 06 của Chính phủ; triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7/2024.

HOÀNG BIÊN-THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương
    ss