Chuyển đổi số

Hải Dương điều chỉnh giảm 1.770 tỷ đồng thực hiện đề án chuyển đổi số

VN 08/05/2024 14:09

UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định phê duyệt điều chỉnh Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”.

trung-tam-dieu-hanh-thong-minh.jpg
Đề án điều chỉnh mục tiêu hoàn thành “Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương” từ năm 2022 sang năm 2025. Ảnh: Thành Chung

Theo đó, điều chỉnh mục tiêu hoàn thành “Xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành an ninh không gian mạng” và “Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương” từ năm 2022 sang năm 2025.

Ngoài ra, điều chỉnh, cập nhật hiện trạng về phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng về hạ tầng công nghệ thông tin, hiện trạng phát triển chính quyền số và kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, cập nhật kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” tính đến thời điểm thực hiện điều chỉnh đề án.

Bổ sung thêm phần thuyết minh các nhiệm vụ xây dựng chính quyền số và phát triển hạ tầng, dịch vụ đô thị thông minh cho các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn.

Điều chỉnh giảm 3 nhiệm vụ, gồm: Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh Tỉnh ủy; Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh HĐND tỉnh; Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh UBND tỉnh do Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

Điều chỉnh nhiệm vụ của các ngành theo hướng sử dụng công nghệ nền tảng dùng chung, thống nhất trong toàn tỉnh.

Điều chỉnh tổng kinh phí thực hiện đề án từ 3.800 tỷ đồng còn 2.030 tỷ đồng, giảm 1.770 tỷ đồng. Giữ nguyên cơ cấu nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp đối với các dự án thành phần. Trong đó điều chỉnh giảm kinh phí nhiệm vụ “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương”.

Điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, gồm: Xây dựng Hệ thống y tế thông minh, Xây dựng Hệ thống giáo dục thông minh, Xây dựng Hệ thống du lịch thông minh, Xây dựng Hệ thống giao thông vận tải thông minh, Xây dựng Hệ thống tài nguyên và môi trường thông minh, Xây dựng Hệ thống quản lý xây dựng thông minh...

Điều chỉnh bỏ kinh phí thực hiện đối với các nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh Tỉnh ủy, Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh HĐND tỉnh, Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh UBND tỉnh do Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

VN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương điều chỉnh giảm 1.770 tỷ đồng thực hiện đề án chuyển đổi số
    ss