Nhà xưởng

127 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp ở Hải Dương chậm tiến độ

PV 08/05/2024 16:57

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, trong tháng 4/2024, qua rà soát sơ bộ 1.880 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp tại Hải Dương có 127 dự án chậm tiến độ, triển khai không bảo đảm quy định.

z5413936313386_f7465b677db95255959f54ac7616d88a.jpg
Dự án Bệnh viện Quốc tế DELTA ở TP Hải Dương gần 20 năm chưa triển khai

Trong đó có 125 dự án đầu tư trong nước và 2 dự án đầu tư nước ngoài.

Việc rà soát thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh ngày 4/4 về việc xử lý các dự án đầu tư trong nước, ngoài nước ngoài khu công nghiệp chậm tiến độ, triển khai không bảo đảm quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát. Đợt rà soát này được triển khai tổng thể, toàn diện (trừ các dự án đã kiểm tra, phân loại xử lý trước đó) ở tất cả các địa phương trong tỉnh.

Các dự án chậm tiến độ, triển khai không bảo đảm quy định ở tất cả 12 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh. TP Hải Dương có nhiều nhất với 32 dự án, tiếp đến là TP Chí Linh và huyện Gia Lộc mỗi nơi có 12 dự án, huyện Kim Thành có 11 dự án, huyện Ninh Giang có 9 dự án, các huyện Nam Sách, Tứ Kỳ, Bình Giang mỗi nơi có 8 dự án...

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh giao sở tham mưu, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, phân loại và đề xuất phương án xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các dự án còn vướng mắc về thủ tục đất đai, chưa được bàn giao đất, tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Cục Thuế tỉnh rà soát, tổng hợp các dự án còn nợ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các hộ dân để đề xuất phương án tháo gỡ; chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư theo thẩm quyền.

Trước đó, đầu năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp rà soát 555 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh được chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2015-2020. Đợt rà soát này phát hiện 84 dự án chậm tiến độ, triển khai không bảo đảm quy định. 42 dự án đã bị thu hồi do nhà đầu tư vi phạm, không được chấp thuận gia hạn.

Cuối năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát các dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, xác định 91 dự án chậm tiến độ, triển khai không bảo đảm quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phân loại mức độ vi phạm, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với các dự án này.

PV
(0) Bình luận
127 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp ở Hải Dương chậm tiến độ