Tái khám ở tuyến trên có được tính đúng tuyến?

Người tham gia BHYT đến khám lại theo giấy hẹn của bác sĩ tại cơ sở y tế tuyến trên không qua cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phải xuất trình thẻ BHYT...

Tin mới nhất