Người lao động có quyền làm thêm ngoài giờ?

Hỏi: Do Covid-19, tôi phải làm thêm ngoài giờ để đảm bảo cuộc sống gia đình nhưng bị công ty cấm vì lo ngại nhân viên nhiễm bệnh, ảnh hưởng đến công ty.

Tin mới nhất