Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng Báo Hải Dương, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý bên cạnh thông tin nhanh, chính xác mọi sự kiện, Báo Hải Dương cần đặc biệt lưu ý tới việc định hướng thông tin cho xã hội...

Tin mới nhất

Chính trị

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng Báo Hải Dương, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng Báo Hải Dương, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý bên cạnh thông tin nhanh, chính xác mọi sự kiện, Báo Hải Dương cần đặc biệt lưu ý tới việc định hướng thông tin cho xã hội...

Hội nhập

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự ACMECS 8 và CLMV 9

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự ACMECS 8 và CLMV 9

Chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam, góp phần mở ra chương mới cho hợp tác trong khu vực.

Cùng bàn luận

Cần nhận thức đúng đắn về sự tự do

Cần nhận thức đúng đắn về sự tự do

Trên Cổng thông tin của Bộ Công an, bộ này đã khẳng định Luật An ninh mạng không có những quy định như luận điệu các thế lực thù địch tuyên truyền.