Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Không để một việc mà phải báo cáo hai bộ"

Thủ tướng nhấn mạnh cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, minh bạch và chịu trách nhiệm, không ôm đồm.

Tin mới nhất