Hội nghị APPF-26: Hướng tới “Ngôi nhà chung hài hòa và năng động”

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố APPF Hà Nội “Tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác nghị viện châu Á-Thái Bình Dương,” Thông cáo chung APPF-26...

Tin mới nhất

Cùng bàn luận

Nạn “chạy chức, chạy quyền" vẫn diễn biến phức tạp

Nạn “chạy chức, chạy quyền" vẫn diễn biến phức tạp

Một số cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có cán bộ cấp cao còn tiếp tay, bao che, dung dưỡng cho “chạy chức, chạy quyền”.