Xây dựng Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm

HQ (theo TTXVN) 12/04/2024 18:00

Ngày 12/4, tại Hà Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố cụm đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng lần thứ XV năm 2024.

Chú thích ảnh
Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam tặng hoa chúc mừng hội nghị

Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng lần thứ XV năm 2024 với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành phố giai đoạn hiện nay”. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ những thông tin và kinh nghiệm được đúc rút từ thực tế trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị. Xác định kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, các Đảng ủy Khối trong cụm đồng bằng Bắc Bộ đã coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng trực thuộc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu thống nhất đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy kết quả, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, đó là: tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm bảo đảm chất lượng với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm.

Chú thích ảnh
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Các đơn vị chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có bản lĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, đặc biệt là đối với các vụ, việc nghiêm trọng, phức tạp, lĩnh vực nhạy cảm. Bên cạnh đó, các đơn vị chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các thông báo kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát, đưa việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kết luận kiểm tra, giám sát vào tiêu chí để xem xét, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa cho biết, những năm qua, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam có nhiều đóng góp tích cực. Bên cạnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy đảng ban hành nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, 2 đơn vị thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy đảng cơ sở; thực hiện nghiêm nề nếp chế độ sinh hoạt đảng; hình thức, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, đi vào chiều sâu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; chất lượng của cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

HQ (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm