Quốc lộ 5 tiếp tục hằn lún nghiêm trọng

Nhiều đoạn quốc lộ 5 qua TP Hải Dương đang tiếp tục bị hằn lún nghiêm trọng.

Tin mới nhất