Không dùng dầu nhớt để diệt chuột

Hiện nay, người dân nhiều nơi trong tỉnh đổ dầu nhớt ra mặt ruộng để diệt chuột.

Tin mới nhất