Các tôn giáo đồng hành cùng phát triển

Bằng những việc làm thiết thực, các tôn giáo đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Tin mới nhất