Khánh thành tu bổ ngôi chùa có diện tích 10.000m2 tại Hải Dương

Chùa Vinh Quang là ngôi chùa có diện tích thuộc diện lớn nhất tỉnh Hải Dương, khoảng 10.000m2.

Tin mới nhất