Miếu Hội Yên và câu chuyện về công chúa Thủy Tinh

Miếu Hội Yên thờ Thành hoàng là công chúa Thủy Tinh, húy Triền Ngạc - con gái vua Lê Đại Hành.

Tin mới nhất