An vị thượng lương lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Côn Sơn

Sáng 13.7, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức Lễ an vị thượng lương lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Côn Sơn.

Tin mới nhất