Đền Cao An Phụ - thắng cảnh đất Kinh Môn còn ít người biết đến

Cách TP Hải Dương khoảng 40 km về phía đông bắc có một ngôi đền thiêng thờ An Sinh Vương Trần Liễu, thân phụ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Tin mới nhất