Di tích

20 điểm, cụm di tích quần thể danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được đề nghị công nhận di sản thế giới

NGỌC THỦY - ANH TUẤN 17/03/2024 06:39

Trong số nhiều điểm, cụm di tích thuộc 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, cơ quan chuyên môn đã chọn được 20 điểm, cụm di tích tiêu biểu để đưa vào hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

di-tich-unecco-ct.jpg
NGỌC THỦY - ANH TUẤN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    20 điểm, cụm di tích quần thể danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được đề nghị công nhận di sản thế giới