Dang dở Dự án Đầu tư khu trung tâm đô thị Chí Linh. Bài 1: Khai thác khoáng sản là chính?

Theo quy định, Công ty Trường Linh phải khôi phục lại mặt bằng hiện trạng khu vực khai thác để đầu tư hạ tầng. Nhưng sau nhiều năm khai thác, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thổ xong...

Tin mới nhất