Xây dựng thêm 5 đoạn thuộc đường gom quốc lộ 5

Tổng chiều dài các đoạn hơn 1,4 km, thuộc các phường: Cẩm Thượng, Bình Hàn, Việt Hòa và Nhị Châu (TP Hải Dương).

Tin mới nhất

Nông nghiệp

Hạn chế thấp nhất trà xuân sớm

Hạn chế thấp nhất trà xuân sớm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân thực hiện nghiêm lịch thời vụ và phương thức gieo cấy. Hạn chế thấp nhất trà xuân sớm và tăng tối đa trà xuân muộn.

Thị trường

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, thực hiện thế nào?

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi,  thực hiện thế nào?

Nghị định số 105/2017-NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh rượu có hiệu lực thi hành từ ngày 1.11. Trong đó, quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi.