Phê duyệt dự án đầu tư nhà văn phòng cho thuê hơn 260 tỷ đồng

Công ty TNHH Hòa Xá (phường Thanh Bình, TP Hải Dương) vừa được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư nhà văn phòng cho thuê và kinh doanh dịch vụ thương mại.

Tin mới nhất