Cảnh giác luận điệu xuyên tạc về bảo vệ chủ quyền biển đảo

CHỦ NHẬT, 07/06/2020 14:41:31

Nhiều nội dung không đúng sự thật, thậm chí có nội dung không hề xuất hiện trên các trang truyền thông chính thống như chúng từng trích dẫn.

Những ngày qua, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì trên mạng xã hội các phần tử cơ hội, chính trị phản động lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp trên Biển Đông để xuyên tạc. Chúng rêu rao rằng: “Đảng, Nhà nước ưu tiên vấn đề tổ chức Đại hội Đảng hơn vấn đề bảo vệ chủ quyền Biển Đông”. Trên các trang cá nhân như Facebook, YouTube, Zalo…, một số phần tử phản động, chống Đảng, Nhà nước và nhân dân như Lê Công Định, Nguyễn Đình Cống, Phạm Chí Dũng, Đinh Đức Long… ra sức chống phá kích động, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chủ trương đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Trước hết, cần khẳng định rằng, những luận điệu của các phần tử phản động đăng tải trên mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt, vu khống. Nếu chúng ta mơ hồ, mất cảnh giác, thiếu đi sự kiểm chứng các thông tin trên sẽ dễ dẫn đến ngộ nhận và cổ xúy cho những quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc của chúng. Trong đó, nhiều nội dung không đúng sự thật, thậm chí có nội dung không hề xuất hiện trên các trang truyền thông chính thống như chúng từng trích dẫn. 

Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển đảo là phải kiên quyết, kiên trì với những đối sách mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo; kiên quyết không bị kích động, xúi giục gây xung đột vũ trang, chiến tranh. Giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Cùng nhau nghiêm chỉnh thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa một bên là Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và một bên là Trung Quốc, hướng tới xây dựng bộ Quy tắc ứng xử (COC), để Biển Đông thực sự là vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

Trên thực tế, những năm qua, Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang chưa bao giờ chủ quan, lơ là trong bảo vệ Tổ quốc, kể cả trên Biển Đông; các lực lượng thực thi pháp luật trên biển như cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư đã tích cực, chủ động tiến hành hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trên vùng biển Việt Nam.

Để giữ vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính  trị-xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo hiện nay, kiên quyết chống các quan điểm sai trái, phản động trên không gian mạng. Chú trọng việc cung cấp các thông tin khách quan, có định hướng về những vấn đề đang diễn ra, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông để các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ về bản chất vấn đề. Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của dư luận quốc tế về sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam và lên án các hành động vi phạm chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền của Việt Nam, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

NGUYỄN THANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu