Đẻ thuê

Hắn sốt ruột giật phắt cái “cục gạch” trên tay chị nói như cướp lời: "Giá đúng hai trăm. Nếu được thì mang người đến làm hợp đồng, còn dưới nữa thì miễn bàn.

Tản văn

Nhớ khói

Nhớ khói

Có những nỗi nhớ rất lạ! Như một buổi chiều mùa đông trong lòng hoang hoải bởi những cơn gió lạnh tê tái, ta lại thèm khát về một sợi khói lảng bảng bay lên phía cuối chân trời.

Dành cho người yêu thơ

Mùa lá đỏ

Mùa lá đỏ

Ta đứng lặng dưới tán bàng lá đỏ /Tháng ngày xanh thương nhớ chảy về đâu /Lòng thầm biết mình không còn trẻ nữa /Gió thổi bạc chân trời tóc đâu có còn xanh