Hai người đồng chí

Việc bà về thăm khi ông nằm viện hôm nay khiến những người trong gia đình tôi không khỏi xúc động. Khi gia đình tôi nói lời cảm ơn, bà cười hiền bảo: “Cả đời tôi đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ. Nghe theo lời dạy của Bác, lúc nào cũng phải nghĩ đến dân".

Dành cho người yêu thơ

Mùa xuân có Tết Nguyên tiêu

Mùa xuân có Tết Nguyên tiêu

Đêm Nguyên tiêu giữa rừng Việt Bắc/Giữa suối ngàn bàn bạc việc quân/Đầy thuyền "bát ngát trăng ngân"/Bác - người nghệ sĩ - thánh nhân giữa đời!

Chuyện làng báo, làng văn

"Sếp" chê thơ dở, cả nước khen hay

"Sếp" chê thơ dở, cả nước khen hay

Năm 1971, đang công tác ở Ty Văn hóa Phú Thọ, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đi thực tế cách nơi thờ vua Hùng không xa. Tại đây, ông được một bà cụ già tóc bạc phơ, ngồi bán hàng nước cho biết: Sở dĩ xóm có tên Thậm Thình.