Chuyên gia Việt chỉ cách sử dụng ứng dụng gọi trực tuyến Zoom an toàn

Để hạn chế các cuộc tấn công của tin tặc vào ứng dụng hội họp trực tuyến Zoom, chuyên gia bảo mật của VSEC đã hướng dẫn 5 bước để sử dụng nền tảng này an toàn.

Tin mới nhất