Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Kết quả còn rất xa mục tiêu

Mặc dù đã sắp hết quý III của năm 2019 nhưng số hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp ở tỉnh ta mới đạt khoảng 4% kế hoạch.

Tin mới nhất