Nhà máy nước sạch An Bình: Mùa hè, lượng cấp nước sạch tăng 10%

Hưởng ứng Tuần lễ Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, từ đầu tháng 5, Nhà máy nước sạch An Bình (Nam Sách) duy trì cấp nước 24/24.

Tin mới nhất