Khai thác khoáng sản quá đà, một doanh nghiệp bị phạt

Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh đã khai thác vượt 189% so với công suất được phép.

Tin mới nhất