Kiểm tra, giám sát để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống

THỨ BẢY, 16/10/2021 11:30:06

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã có sự đổi mới, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ

Bám sát yêu cầu thực tiễn            

Trong năm 2021, Huyện ủy Tứ Kỳ có nhiều cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề đáng quan tâm tại địa phương nhằm đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Huyện ủy Tứ Kỳ đã kiểm tra 23 Đảng ủy xã, thị trấn, trong đó kiểm tra trực tiếp 6 Đảng ủy xã về công tác lãnh đạo xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; giám sát 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về trách nhiệm, quyền hạn đối với cơ sở, địa bàn được phân công phụ trách. Đồng chí Bùi Văn Dũng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tứ Kỳ cho biết: "Việc giám sát các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ và nhiều nhất trong 1 năm từ trước đến nay. Qua giám sát đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí với cơ sở và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên với cơ sở, nhất là trong thực hiện nghị quyết của Đảng. Hằng tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng kiểm điểm, đánh giá kết quả từng đề án, dự án, công trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện để chỉ rõ những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện".

Vừa qua, Huyện ủy Thanh Hà đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của đảng viên, công dân tại 4 Đảng bộ xã: Thanh Khê, Thanh Sơn, Tân Việt và Thanh Hải. Đây là những địa phương thường phát sinh nhiều đơn thư. Qua đó, kịp thời chỉ ra các hạn chế, giúp các địa phương rút kinh nghiệm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Trong 9 tháng đầu năm, UBKT Tỉnh ủy đã hoàn thành 4 cuộc giám sát đối với Ban Thường vụ và các đồng chí Bí thư: Thành ủy Chí Linh, Thị ủy Kinh Môn, Huyện ủy Gia Lộc, Huyện ủy Bình Giang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và ban hành quy chế làm việc của UBKT, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025. UBKT Tỉnh ủy đang tiếp tục thực hiện và hoàn thiện 6 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát theo chương trình năm 2021; chuẩn bị triển khai giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Ninh Giang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của đảng viên, công dân... Cùng thời gian trên, UBKT cấp huyện và cơ sở kiểm tra 8 tổ chức đảng, 53 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm quản lý đất đai, tài nguyên; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chế độ sinh hoạt đảng; vi phạm trong việc chấp hành quy định cách ly về phòng chống dịch Covid-19... Qua kiểm tra đã kết luận 6 tổ chức đảng, 43 đảng viên có vi phạm, thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 27 đảng viên...

Nâng cao hiệu quả

Đến nay, Tỉnh ủy đã hoàn thành cuộc giám sát thứ nhất về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025; việc lãnh đạo xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp ủy, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên. 

Ngoài cuộc giám sát nêu trên, các tập thể, cá nhân được phân công nhiệm vụ cũng đang khẩn trương triển khai 2 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát còn lại của Tỉnh ủy trong năm 2021. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy tập trung vào những vấn đề quan trọng hiện nay là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện, tham mưu xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực hiện công tác cải cách hành chính.

Theo đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, chương trình, nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021 đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy là tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời mở rộng giám sát để phòng ngừa vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; quan tâm kiểm tra, giám sát những nơi có điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. 

"Thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chú trọng kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm cuối năm hoặc đột xuất đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý", đồng chí Vũ Hồng Hiên cho biết.

HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu