Chính trị

Sáng 10/4, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp công dân

THÀNH ĐẠT 02/04/2024 10:00

Theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4 vào 8 giờ ngày 10/4 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (số 45 phố Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP Hải Dương).

img_2520(1).jpeg
Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp công dân định kỳ (ảnh tư liệu)

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị công dân thực hiện đăng ký trực tiếp tại Ban Tiếp công dân tỉnh trước ngày 6/4.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân có đăng ký nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Đối với nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành và UBND cấp huyện đề nghị công dân liên hệ với cơ quan, người có thẩm quyền (sở, ngành hoặc UBND cấp huyện) để được xem xét, giải quyết.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Sáng 10/4, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp công dân