Chính trị

3 nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

PV 03/04/2024 08:03

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 3/4 đến hết ngày 13/4.

khen(1).jpg
Văn bản lấy ý kiến nhân dân của Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)

Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Hải Dương nhận được tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với 3 cá nhân.

Cụ thể, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho bà Vũ Thị Phương, nguyên Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương và ông Phùng Văn Hưng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương; đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Vũ Nguyên Đàm, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương.

Để việc khen thưởng bảo đảm đúng quy định nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp trên.

Các ý kiến phản hồi của nhân dân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, địa chỉ: số 1, phố Đô Lương, phường Quang Trung (TP Hải Dương) để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét.

PV
(0) Bình luận
3 nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước