Trồng 150 ha cây ăn quả theo quy trình sản xuất an toàn

THỨ HAI, 20/03/2023 09:00:44

Toàn tỉnh duy trì 21.500 ha trồng cây ăn quả, trong đó 150 ha sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn.


Hải Dương xây dựng vùng chuyên canh ổi tập trung rộng 2.500 ha, sản lượng 75.000 tấn  

Năm 2023, toàn tỉnh sẽ duy trì 21.500 ha cây ăn quả với sản lượng khoảng 290.000 tấn, giảm khoảng 90 ha so với năm 2022. Trong đó diện tích trồng vải nhiều nhất với 8.850 ha, 2.500 trồng ổi, hơn 1.000 ha trồng na... Các địa phương xây dựng 150 ha cây ăn quả sản xuất an toàn, trong đó có 100 ha VietGAP, 50 ha GlobalGAP theo Đề án "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030". Để đạt mục tiêu, ngành nông nghiệp định hướng sản xuất an toàn theo quy trình xuất khẩu, VietGAP, GlobalGAP... cấp mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm; áp dụng các giải pháp về khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng...

Năm 2022, toàn tỉnh trồng và chăm sóc 21.591 ha cây ăn quả.
TRẦN HIỀN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu