Nông nghiệp - Nông thôn

1.312 vị trí ao, hồ, đất nông nghiệp ở Cẩm Giàng có nguy cơ bị vi phạm

LÊ SƠN 01/04/2024 17:01

UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã thông báo công khai danh mục hiện trạng ao, hồ, đất nông nghiệp, hành lang công trình thủy lợi có nguy cơ bị vi phạm.

duc-chinh.jpg
Huyện Cẩm Giàng đẩy mạnh kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Trong ảnh: Một trường hợp vi phạm ở xã Đức Chính đã bị lực lượng chức năng xử lý

Theo rà soát của UBND các xã, thị trấn, toàn huyện Cẩm Giàng hiện có 1.312 vị trí ao, hồ, đất nông nghiệp có nguy cơ bị vi phạm; 3.314 vị trí gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp chuyển đổi, đang sử dụng đất công ích; 1 vị trí có nguy cơ vi phạm trên sông Kim Sơn và 3 vị trí có nguy cơ vi phạm trên kênh Tràng Kỹ thuộc công trình thủy lợi do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý, khai thác.

Ngoài ra, 7 tuyến kênh dẫn lớn, 29 tuyến kênh dẫn chìm do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý, khai thác có nguy cơ vi phạm; 241 vị trí công trình thủy lợi do các xã, thị trấn quản lý, khai thác có nguy cơ vi phạm.

UBND huyện Cẩm Giàng đã thông báo công khai danh mục hiện trạng ao, hồ, đất nông nghiệp, hành lang công trình thủy lợi có nguy cơ vi phạm và gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp chuyển đổi, đang sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện năm 2024. Đồng thời yêu cầu các phòng chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tham mưu và xử lý các trường hợp vi phạm. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê điều chỉnh, bổ sung danh mục ao, hồ, danh sách các hộ, cá nhân có đất nông nghiệp chuyển đổi, đang sử dụng đất công ích, danh mục hành lang công trình thủy lợi có nguy cơ vi phạm trên địa bàn huyện.

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý, thực hiện các biện pháp bảo vệ ao, hồ, hành lang thủy lợi có nguy cơ vi phạm và quản lý các hộ, cá nhân có đất nông nghiệp chuyển đổi, đang sử dụng đất công ích trên địa bàn. Yêu cầu các hộ, cá nhân thực hiện nghiêm cam kết về giữ nguyên hiện trạng đã ký kết. Kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm...

LÊ SƠN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    1.312 vị trí ao, hồ, đất nông nghiệp ở Cẩm Giàng có nguy cơ bị vi phạm