Nông nghiệp - Nông thôn

Từ năm 2021, Hải Dương đã khuyến cáo nông dân không đầu tư lồng nuôi cá mới

PV 13/04/2024 12:17

Hải Dương có khoảng 7.400 lồng nuôi cá. Từ năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đã khuyến cáo các địa phương không để phát sinh các lồng cá mới.

anh-ca-long.jpg
Việc nuôi cá lồng trên sông cần được tích hợp vào quy hoạch, kế hoạch ở các cấp để tạo cơ sở pháp lý cho triển khai thực hiện. Ảnh: Lê Tân

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 7.400 lồng nuôi cá, tập trung nhiều ở Nam Sách, TP Hải Dương.

Trước đây, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 7/9/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá lồng tỉnh Hải Dương đến năm 2025. Tuy nhiên, sau đó, tỉnh đã bãi bỏ quy hoạch trên khi Luật Quy hoạch có hiệu lực do không còn phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đã đề nghị các địa phương có các tuyến sông chạy qua cần rà soát, xác định vị trí các vùng nuôi cá lồng trên sông, tích hợp vào quy hoạch, kế hoạch ở các cấp để tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức triển khai thực hiện. Từ năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đã khuyến cáo các địa phương không để phát sinh các lồng cá mới.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ năm 2021, Hải Dương đã khuyến cáo nông dân không đầu tư lồng nuôi cá mới