Thêm 35 công đoàn cơ sở

THỨ NĂM, 11/07/2019 09:35:07

6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tuyên truyền thành lập, tổ chức ra mắt 35 công đoàn cơ sở, đạt khoảng 70% so với chỉ tiêu được giao cả năm.

Cán bộ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp

Các cấp công đoàn cũng đã kết nạp thêm 3.730 đoàn viên. Điển hình là Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện Gia Lộc, Thanh Hà và TP Hải Dương đều thành lập được 4 công đoàn cơ sở; LĐLĐ các huyện Kim Thành, Thanh Miện và Cẩm Giàng đều thành lập được 3 công đoàn cơ sở.

Tỷ lệ thành lập công đoàn cơ sở đạt cao do các công đoàn cấp trên cơ sở nắm chắc số lượng các doanh nghiệp phát sinh, đi vào hoạt động có số lượng từ 10 công nhân, lao động trở lên để tích cực tuyên truyền, vận động. LĐLĐ tỉnh đã có một số thay đổi để phù hợp với thực tiễn hoạt động công đoàn theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam...

THANH NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu