Hoàn thành chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở cả năm

THỨ NĂM, 10/10/2019 10:53:08

​Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh, từ đầu năm đến nay các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập và ra mắt 50 công đoàn cơ sở, hoàn thành chỉ tiêu cả năm, kết nạp 5.854 đoàn viên.

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nắm chắc số lượng doanh nghiệp đi vào hoạt động trên địa bàn hoặc trực thuộc ngành quản lý. Qua đó xây dựng phương án khảo sát, tiếp cận để vận động, tuyên truyền thành lập công đoàn cơ sở. Căn cứ vào thực tế, Liên đoàn Lao động tỉnh giao chỉ tiêu đối với các công đoàn ngành, địa phương, khu công nghiệp... Kết quả thực hiện chỉ tiêu này sẽ được tính điểm trong phong trào thi đua cuối năm.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu