Bình Giang: 4 xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2018

THỨ BA, 09/01/2018 09:20:48

Năm 2018, huyện Bình Giang có 4 xã đăng ký về đích trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là Tân Việt, Hồng Khê, Tráng Liệt, Bình Minh.

Huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ 1 xã thuộc diện khó khăn là Vĩnh Tuy.

Các xã đăng ký hoàn thành đã đạt 17 tiêu chí, hiện đều gặp khó khăn về tiêu chí cơ sở vật chất trường học và văn hóa. Huyện chỉ đạo 4 xã trên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung rà soát, huy động mọi nguồn lực để đạt các tiêu chí còn lại.

Năm 2017, huyện Bình Giang có 3 xã đã cơ bản về đích NTM theo thẩm tra của huyện là Cổ Bì, Thái Dương, Thái Hòa. Nếu cả 3 xã đều được tỉnh công nhận, toàn huyện sẽ có 10 xã về đích NTM.
THẢO NGUYỄN

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu