Nông nghiệp - Nông thôn

Cẩm Giàng đề nghị công nhận thêm 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

TUẤN SỸ 07/04/2024 08:16

Huyện Cẩm Giàng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh Hải Dương thẩm định, xét công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

20221106_132311.jpg
Một tuyến đường thôn ở xã Định Sơn

Huyện Cẩm Giàng đề nghị xét công nhận 3 xã nông thôn mới nâng cao là Tân Trường, Cẩm Điền và Ngọc Liên; 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu là Định Sơn, Cẩm Văn và Cẩm Đoài. Theo đánh giá của huyện, các xã trên đều đã hoàn thành các tiêu chí theo quy định, không nợ đọng xây dựng, thu nhập bình quân đầu người từ 70 - 78 triệu đồng/năm…

Năm 2023, 4 xã cuối cùng của huyện Cẩm Giàng đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao là: Tân Trường, Cẩm Điền, Ngọc Liên và Thạch Lỗi. Tuy nhiên, xã Thạch Lỗi nằm trong diện sáp nhập với thị trấn Cẩm Giang trong năm 2024 nên không đề nghị tỉnh xét công nhận mà hướng tới xây dựng theo chuẩn đô thị văn minh.

Đến nay, huyện Cẩm Giàng đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Đức Chính, Cao An và Cẩm Đông.

TUẤN SỸ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng đề nghị công nhận thêm 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu