Kinh tế

Triển khai xây dựng đề án khu kinh tế chuyên biệt tại các huyện Bình Giang, Thanh Miện

NGUYỄN MƠ 05/04/2024 13:27

Phạm vi của khu kinh tế chuyên biệt có quy mô khoảng 5.300 ha thuộc các huyện Bình Giang, Thanh Miện.

z5317795033530_220137731a50a5f68deaa2e8101f6ffc.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng yêu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để xây dựng đề án khu kinh tế chuyên biệt

Tại phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 4 (lần 2) vào sáng 5/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nhiệm vụ, đề cương lập đề án khu kinh tế chuyên biệt.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, phạm vi của khu kinh tế chuyên biệt có quy mô khoảng 5.300 ha thuộc các huyện Bình Giang, Thanh Miện. Tuy nhiên không gian nghiên cứu mở rộng tới các vùng, khu vực trong và ngoài tỉnh có kết nối với khu kinh tế chuyên biệt. Hồ sơ đề án sẽ đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện để hình thành khu kinh tế chuyên biệt, đánh giá khả năng đáp ứng và phương án phát triển khu kinh tế chuyên biệt của tỉnh và các giải pháp thực hiện…

z5317789764292_5edc6a7c90ca3501bf37b1eeb9d65e9e.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Tuệ cho ý kiến về nhiệm vụ lập đề án khu kinh tế chuyên biệt

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhất trí với đề cương, nhiệm vụ đề án khu kinh tế chuyên biệt do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất. Khu kinh tế chuyên biệt được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới của tỉnh nên sở cần lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để bảo đảm xây dựng đề án chất lượng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 12/4. Hồ sơ đề án khu kinh tế chuyên biệt phải hoàn thành trước tháng 7/2024.

NGUYỄN MƠ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triển khai xây dựng đề án khu kinh tế chuyên biệt tại các huyện Bình Giang, Thanh Miện