Phút thư giãn của chiến sĩ trên đảo chìm

Các cán bộ, chiến sĩ trên các đảo chìm có nhiều cách thư giãn sau những giờ làm nhiệm vụ căng thẳng.

Tin mới nhất