Người dân rủ nhau chở gạo tới góp, "ATM gạo" nhân ái tuôn trào như suối

Tiếng lành đồn xa, câu chuyện về chiếc “ATM gạo” lan tỏa. Người dân nghe tin về hành động hiệp nghĩa của anh Tuấn Anh nên đã tới tiếp sức, cùng anh trong việc hỗ trợ người khó khăn.

Tin mới nhất