Nhiều công trình hoàn thành trước Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Chuẩn bị cho Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, Ban Quản lý (BQL) di tích đã xây dựng, cải tạo nhiều công trình để phục vụ du khách.

Tin mới nhất