Xã Minh Đức khánh thành 2 điểm di tích lịch sử cách mạng

Xã Minh Đức (Tứ Kỳ) vừa tổ chức khánh thành 2 điểm di tích lịch sử cách mạng.

Tin mới nhất