Hùng tráng diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu

Diễn xướng hội quân diễn ra hùng tráng trong tiếng trống trận Vạn Kiếp, tiếng chiêng, tiếng hò reo vang dội thôi thúc lòng người.

Tin mới nhất