Cấp xã tự in phiếu bầu cử

THỨ SÁU, 14/05/2021 15:05:52

​Khác với kỳ bầu cử trước, toàn bộ phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 trong toàn tỉnh do cấp xã tự in theo mẫu thống nhất là nền trắng, chữ đen.


Phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh nền hồng, chữ đỏ

Trước đó, việc in ấn tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cũng do cấp huyện in. Nhiệm kỳ trước toàn bộ tài liệu trên đều do cấp tỉnh in.

Phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cấp tỉnh đã hoàn thành in ấn hơn 1,6 triệu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện. Phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV nền vàng, chữ đỏ; phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh nền hồng, chữ đỏ; phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện nền xanh, chữ đỏ.

Phiếu bầu cử và thẻ cử tri hiện đã được phát hành đến từng Ủy ban Bầu cử.

PV 

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu