Bảng nhãn Đỗ Uông - Công thần tiết nghĩa triều Lê

 Đỗ Uông sinh năm Quý Mùi (1523) ở xã Đoàn Lâm, huyện Gia Phúc (nay là thôn Đoàn Lâm, xã Thanh Tùng, Thanh Miện).

Tin mới nhất