Suy nghĩ về tự sửa, tự soi, nêu gương của người cán bộ

THỨ TƯ, 10/10/2018 07:29:42

Người dân kỳ vọng Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII sẽ tiếp tục tạo những đột phá mới trong công tác cán bộ, làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Tháng 10.1945, trong bức thư gửi UBND các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật". Ngay từ ngày đầu tiên giành được chính quyền về tay nhân dân, Bác Hồ đã nghĩ tới việc phải ngăn chặn, đề phòng tệ nạn cửa quyền, quan liêu, tham nhũng nảy sinh trong hàng ngũ cán bộ cơ quan công quyền, làm mất lòng tin của nhân dân với Chính phủ. Người đã khích lệ cán bộ tinh thần nêu gương, biết sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để phục vụ nhân dân. Người đã kịp thời nhắc nhở: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh… Song cũng có nhiều người phạm những lỗi lầm rất nặng nề".

Những lầm lỗi mà Bác Hồ nhắc đến có khi là cán bộ làm trái phép, vì tư thù cá nhân mà bắt bớ, tịch thu gia sản, làm dân oán thán. Một lầm lỗi khác là cậy thế: Cậy mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng muốn sao làm vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân, quên rằng dân bầu mình ra để làm việc cho dân, chứ không phải cậy thế với dân.

Lại còn lầm lỗi là hủ hóa làm biến chất đạo đức người cán bộ cách mạng: “Muốn ăn cho ngon, mặc cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ở đâu mà ra? Thậm chí lấy của công làm việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên, cho đến các cô các cậu ủy viên cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó ai chịu?”.

Bác đã chấn chỉnh tệ kéo bè kéo cánh: "Bà con, bạn hữu mình không tài năng gì cũng chức này, chức nọ. Người có tài, có đức nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài". Bác phê phán thói kiêu ngạo: "Tưởng mình ở trong cơ quan của Chính phủ là thần thánh rồi, coi khinh nhân dân, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt quan cách mệnh lên”...

Sau khi nêu các lỗi lầm trên, Bác Hồ đã mở ra một lối thoát cho họ: “Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nếu ai không phạm những lỗi lầm trên thì nên chú ý tránh đi và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm lỗi lầm trên này, thì phải hết sức sửa chữa”.

Chúng ta vô cùng kính phục Bác bởi tầm nhìn xa trông rộng trong việc giáo dục phẩm chất cán bộ công quyền đối với sự nghiệp cách mạng. Người khẳng định cán bộ phải tin vào sức mạnh và năng lực sáng tạo của quần chúng, tôn trọng quyền dân chủ của nhân dân, không được quan liêu mệnh lệnh, phải làm người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Vậy mà đã có không ít những cán bộ ở các cấp không chịu nghe lời khuyên răn tâm huyết của Bác Hồ. Họ đã vi phạm các lỗi lầm như làm trái pháp luật, gây oan sai cho bao người khác; họ tư túng, bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết, cậy thế cậy quyền chèn ép người công tâm, dám đấu tranh chống tệ tham nhũng. Nhiều cán bộ hủ hóa biến chất, kiêu ngạo, vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến uy tín của Đảng, Chính phủ. Không ít cán bộ trong các cơ quan đảng, nhà nước mà sở hữu "biệt phủ", xe sang. Tình trạng vì là người nhà, quen thân với các quan chức mà có quan lộ thần tốc...

Tròn 73 năm đã trôi qua nhưng bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi UBND các kỳ, tỉnh, huyện và làng vẫn còn nguyên tính thời sự, còn nguyên giá trị giáo dục.

Mới đây, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khóa XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư".

Ý kiến đó làm nức lòng toàn Đảng, toàn dân. Người dân kỳ vọng Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII sẽ tiếp tục tạo những đột phá mới trong công tác cán bộ, làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.
LÝ YẾN NAM (TP Hải Dương)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu