Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 107 người

THỨ NĂM, 12/07/2018 08:23:59

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 33 năm 2018 cho đối tượng 3.

Các học viên tham gia buổi khai mạc lớp bồi dưỡng
Sáng 11.7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 33 năm 2018 cho đối tượng 3, gồm 107 trưởng, phó trưởng phòng các sở, ngành của tỉnh, huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã.

Trong 12 ngày, các học viên được nghiên cứu 15 chuyên đề tập trung vào các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; những vấn đề cơ bản của Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương...
HÀ VY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu