Xây dựng Đảng

Thành ủy Hải Dương hỗ trợ nghiệp vụ kiểm tra, giám sát theo mô hình "bồi dưỡng 1-1"

PV 28/03/2024 08:00

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đang thí điểm mô hình hỗ trợ nghiệp vụ kiểm tra, giám sát giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với cơ sở theo mô hình "bồi dưỡng 1-1".

ky-54(1).jpg
Thông tin từ tổng hợp dư luận xã hội là một căn cứ để Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương thực hiện hỗ trợ (ảnh minh họa)

Thực hiện mô hình, tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương thực hiện hỗ trợ trực tiếp tại một phường, xã hoặc hỗ trợ qua nhóm vấn đề chung theo nội dung đăng ký cụ thể bằng phương pháp "cầm tay, chỉ việc" thực tế tại cơ sở.

Nội dung trọng tâm hỗ trợ, bồi dưỡng là về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lưu trữ hồ sơ, tài liệu...

Việc quyết định thực hiện hỗ trợ nghiệp vụ được thực hiện khi cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở đề nghị; khi có thông tin từ tổng hợp dư luận xã hội; kết quả giám sát thường xuyên và đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo; theo chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Triển khai từ tháng 1/2024, tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 12 trong tổng số 25 phường, xã. Thời gian tới, đơn vị sẽ sắp xếp, hỗ trợ các tổ chức cơ sở đảng khác trực thuộc theo đề nghị hoặc căn cứ vào tình hình thực tế.

Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương có sáng kiến tổ chức mô hình "cà phê nghiệp vụ" để giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ với Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra cấp cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ trực thuộc Thành uỷ.

PV
(0) Bình luận
Thành ủy Hải Dương hỗ trợ nghiệp vụ kiểm tra, giám sát theo mô hình "bồi dưỡng 1-1"