Xây dựng Đảng - Chính quyền

78 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ ở Gia Lộc được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

PV - NGUYỄN HƯƠNG 15/01/2024 15:55

Đây là năm đầu tiên Đảng ủy Quân sự huyện Gia Lộc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

bd-chinh-tri-.jpg
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Sáng 15/1, Đảng ủy Quân sự huyện Gia Lộc phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 78 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024. Đây là những thanh niên ưu tú, được lựa chọn trong 285 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm nay.

Lớp học diễn ra từ ngày 15-19/1. Các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung như: khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Trên cơ sở đó, mỗi thanh niên sẽ xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

PV - NGUYỄN HƯƠNG
(0) Bình luận
78 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ ở Gia Lộc được bồi dưỡng nhận thức về Đảng
ss