Thêm 2 đợt diệt chuột

THỨ NĂM, 17/10/2019 10:49:05

Năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố triển khai 8 đợt diệt chuột, tăng 2 đợt so với những năm trước.

UBND tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc diệt chuột cho hơn 146.000 ha lúa, rau màu và cây ăn quả. Ngoài ra, các địa phương tùy vào tình hình để tự cân đối kinh phí diệt chuột tại các vùng chuyển đổi, vùng cây ăn quả khác.

Các huyện, thành phố tổ chức "Tuần lễ diệt chuột" trong đợt 1, đợt 3 (vụ xuân); đợt 4, đợt 6 (vụ mùa) bằng biện pháp hóa học. Các đợt còn lại do UBND cấp xã, HTX Dịch vụ nông nghiệp và nông dân chủ động thực hiện, sử dụng linh hoạt các biện pháp diệt chuột theo điều kiện cụ thể của từng vùng.
NM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu