Bình Giang ưu tiên nạo vét các tuyến kênh chống hạn

THỨ BA, 06/11/2018 13:38:19

Huyện Bình Giang có kế hoạch thực hiện 150.000 m3 thủy lợi đông xuân.


Nạo vét kênh dẫn Đông La- Bình Cách (Bình Giang)
Trong đó có 40.000 m3 do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đảm nhận, 30.000 m3 do UBND huyện làm chủ đầu tư và 80.000 m3 tiểu thủy lợi giao cho các xã, thị trấn tự bố trí kinh phí thực hiện. Huyện ưu tiên nạo vét các tuyến kênh dẫn nước tưới cho các xã Nhân Quyền, Bình Xuyên, Cổ Bì, Hồng Khê. Đây là khu vực có cốt đất cao, thường xuyên bị thiếu nước sản xuất.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã ra quân làm thủy lợi đông xuân từ ngày 20.10. Khối lượng do UBND huyện làm chủ đầu tư và tiểu thủy lợi sẽ được thực hiện từ ngày 10.11. Huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 31.12.
                               NGUYỄN MƠ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu