Tiêm phòng 335.500 liều vaccine cho đàn vật nuôi

THỨ NĂM, 16/09/2021 09:40:43

Từ ngày 15.9 đến hết ngày 30.10, các địa phương trong tỉnh tổ chức tiêm phòng vụ thu cho đàn vật nuôi.

Trong đó có 145.750 liều vaccine dịch tả lợn cổ điển, 123.000 liều vaccine tụ dấu lợn, 22.650 liều vaccine tai xanh và lở mồm, long móng cho đàn lợn nái đực giống, 8.500 liều vaccine tụ huyết trùng trâu, bò và 35.600 liều vaccine phòng bệnh dại.

Trước khi triển khai tiêm phòng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra, rà soát, thống kê lại tổng đàn gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm phòng. Chủ động phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc tiêm phòng tại các địa phương. Đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm phòng đúng lịch, đúng kỹ thuật và đúng đối tượng, đặc biệt là các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng vụ xuân thấp, vùng nguy cơ.

HUYỀN TRANG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu