Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương: 15 năm - một chặng đường phát triển

THỨ BA, 15/05/2018 08:31:25

15 năm qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh luôn khẳng định được vị trí, trách nhiệm của mình trong xây dựng và phát triển công nghiệp của tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã nỗ lực thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Kefico Việt Nam ở trong khu công nghiệp Đại An mở rộng

Quy mô ngày càng lớn

Ngày 13.5.2003, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương trực thuộc UBND tỉnh nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn.

Tại thời điểm đó, Hải Dương chỉ có 3 KCN với diện tích 320 ha. Đến nay, tỉnh đã hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, gồm 18 KCN với tổng diện tích 3.710 ha. Toàn tỉnh hiện có 10 KCN đã đi vào hoạt động. 

Việc hình thành và phát triển các KCN giúp thu hút vốn đầu tư lớn cho phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung. Các KCN đã góp phần tạo điều kiện phát triển công nghiệp theo quy hoạch, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, tiết kiệm đất, chi phí sản xuất...

Ban Quản lý các KCN tỉnh không ngừng nỗ lực thu hút đầu tư vào các KCN. Năm 2013, các KCN của tỉnh mới thu hút được 163 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD. Đến tháng 5.2018, đã tăng lên 245 dự án với tổng vốn đăng ký trên 4,3 tỷ USD. Tỷ lệ lấp đầy bình quân trong các KCN đã đi vào hoạt động của tỉnh đạt trên 65%, thu hút vốn đạt gần 6,5 triệu USD/ha. Số lượng các dự án đầu tư vào các KCN tăng nhanh với nhiều dự án có vốn lớn, sản xuất những sản phẩm hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao.

Đó là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của Ban Quản lý các KCN tỉnh trong suốt 15 năm qua. Ngoài những chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư hiệu quả của tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã từng bước cải cách hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Mặc dù ra đời sau so với nhiều tỉnh bạn nhưng các KCN của Hải Dương lại có bước phát triển nhanh, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các dự án trong KCN góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nhiều dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tốt đã tạo đà cho các doanh nghiệp trong nước phát triển, bước đầu tạo ra mạng lưới các doanh nghiệp phụ trợ và từng bước hình thành, phát triển quá trình chuyển giao công nghệ, góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Không ngừng nỗ lực

Ban Quản lý các KCN tỉnh luôn khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong phát triển KCN, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, đưa Hải Dương trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư vào KCN trong nhiều năm. Các KCN của tỉnh thu hút được nhiều dự án thuộc tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... đến đầu tư. Đóng góp của doanh nghiệp trong KCN tỉnh liên tục tăng lên. Đến năm 2017, doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN đạt gần 73.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt trên 70.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 1.586 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như rà soát lại quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh; quy hoạch các KCN với quy mô đủ lớn, phù hợp cho việc thu hút các dự án lớn, có công nghệ, hàm lượng chất xám cao. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chú trọng công tác quản lý môi trường, quản lý quy hoạch đối với các KCN đã thành lập. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút các dự án đầu tư mới có giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho ngân sách, bảo đảm về môi trường và an sinh xã hội…

Với những nỗ lực không ngừng trong 15 năm qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.
PHẠM MINH PHƯƠNG
Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu