Xây dựng Đảng - Chính quyền

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

ĐỖ QUYẾT 31/12/2023 09:54

Trong năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đã bãi bỏ và đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi.

img_8148.jpeg
Năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã bãi bỏ, đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính (ảnh tư liệu)

Năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ 5 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý lao động gồm: báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài; cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài; xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động; gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đề nghị rút tỉnh ngắn thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình từ 20 ngày xuống 18 ngày; chủ động rút ngắn thời gian cấp giấy phép đăng ký đầu tư từ 3-5 ngày so với quy định.

Việc cải cách, tinh gọn các thủ tục hành chính đã giúp các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, thuận tiện.

ĐỖ QUYẾT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính