Xây dựng Đảng - Chính quyền

Kim Thành triển khai mô hình “Ngày thứ năm không hẹn”

Hà Vy 27/08/2023 10:59

Mô hình nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, mang đến sự hài lòng cho người dân.

ngay-thu-5.jpg
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” huyện
Kim Thành

Từ ngày 28.8, tại tất cả bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã của Kim Thành sẽ áp dụng mô hình trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Mô hình “Ngày thứ năm không hẹn” áp dụng khi tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã vào thứ năm hằng tuần. Nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay nhằm giảm thời gian đi lại.

Mô hình nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, mang đến sự hài lòng cho người dân. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Huyện Kim Thành cũng yêu cầu bộ phận “một cửa” cấp huyện, xã lựa chọn tối thiểu 5 thủ tục hành chính công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã để triển khai, thực hiện mô hình “Ngày thứ năm không hẹn”. Bố trí lãnh đạo, sắp xếp cán bộ, công chức chuyên môn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo đảm thời gian nhanh nhất để trả kết quả cho người dân...

Từ đầu năm đến ngày 26.8, bộ phận “một cửa” cấp huyện, xã của Kim Thành tiếp nhận hơn 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt trên 95%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99%...

Hà Vy
(0) Bình luận
Kim Thành triển khai mô hình “Ngày thứ năm không hẹn”