Số hồ sơ thủ tục hành chính trả qua bưu điện tăng 22%

08/08/2023 11:16

Số hồ sơ thủ tục hành chính được trả qua dịch vụ bưu chính công ích tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022.


Người dân đăng ký trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Từ ngày 1.1 đến đầu tháng 8.2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương có gần 51.000 hồ sơ thủ tục hành chính được trả qua dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện), tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2022 (tương đương 9.000 hồ sơ).

Nguyên nhân do số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tăng (phần lớn người nộp hồ sơ trực tuyến đăng ký trả kết quả qua bưu điện) và các ngành phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân trả kết quả qua dịch vụ bưu điện, bảo đảm an toàn, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của công dân.

Để thuận lợi cho người dân khi nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, từ lâu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương, Bưu điện tỉnh đã đặt 1 quầy giao dịch để đăng ký tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà, giảm tải áp lực cho các sở, ngành trong khâu phân loại, trả kết quả, hồ sơ. 

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương tiếp nhận hơn 100.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, trong đó hơn 60.000 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, hơn 40.000 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp.

PV

(0) Bình luận
Số hồ sơ thủ tục hành chính trả qua bưu điện tăng 22%