31% số thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình

03/08/2023 10:18

Các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình góp phần thúc đẩy chương trình chuyển đổi số của tỉnh.


Ngày càng nhiều thủ tục hành chính được áp dụng giải quyết trực tuyến toàn trình nên người dân, doanh nghiệp ít phải đến giải quyết trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, đến ngày 1.8, Hải Dương có gần 600 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình, chiếm 31% tổng số thủ tục hành chính của tỉnh đang cung cấp, tăng gần 300 thủ tục so với đầu tháng 6.2023. Một số lĩnh vực có thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp toàn trình nhiều là thông tin - truyền thông (100% số thủ tục hành chính đủ điều kiện); khoa học - công nghệ (41% số thủ tục hành chính đủ điều kiện); công thương (32% số thủ tục hành chính đủ điều kiện)...

Các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình góp phần thúc đẩy chương trình chuyển đổi số của Hải Dương do quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thanh toán lệ phí (nếu có) sẽ hoàn toàn thực hiện trên môi trường mạng và kết quả giải quyết được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Hiện toàn tỉnh đang cung cấp 1.918 thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh Hải Dương, năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu 100% số thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, khiển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương, tỉnh về chuyển đổi số; xây dựng, ban hành quy chế, quy định về quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin; tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn, khu dân cư; đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính...


Hiện nay, các sở, ngành, địa phương đang tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, bổ sung các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình. Dự kiến, tháng 12.2023, tất cả thủ tục hành chính đủ điều được cung cấp toàn trình.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    31% số thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình